Espai des del que tindre lliure accés als arxius corresponents al material i documentació derivats de les activitats de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana.

 

 

Materials de la Presentació de l'Informe sobre l'Evolució i Situació Territorial de la Comunitat Valenciana

El 23 de novembre, a la sala Palmireno de la Facultat de Geografia i Història de la UVEG va tindre lloc la presentació de l’Informe sobre l’Evolució i Situació Territorial de la Comunitat Valenciana, una jornada en la que es van presentar els resultats dels treballs realitzats per diferents professionals de les universitats valencianes i responsables d’organitzacions vinculades amb el territori, sobre qüestions relatives a la qualitat, estructuració i govern territorials. S’analitzaran les tendències i canvis que s’han produït als darrers anys i les perspectives de futur per al territori valencià. Els continguts, a més de les presentacions que a continuació es presenten, tindrà lloc una publicació per part de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana. 

 

Infraestructura verde i matriu per a la vertebració territorial: cap a una revifada política i instruments d’ordenació del territori a la Comunitat Valenciana

 

El paper dels espais rurals i la cooperació urbano-rural en l’articulació del territori valencià

 

 

Vertebració territorial des de baix, iniciatives de cooperació municipal

 

 

La base territorial del desenvolupament econòmic a la Comunitat Valenciana: cultura, endogeneïtat i regions urbanes i metropolitanes

 

Cap a una connectivitat i accesibilitat del territori valencià més justa i eficient

 

 

Anàlisi de l’evolució i canvis en el sòñ urbà, urbanitzable i no urbanitzable a la Comunitat Valenciana en el perïode 2006-2017

 

 

 

Materials complementaris als de la CCTV

Publicació: La cuestión territorial a debate. España y Colombia

Amb el títol “La cuestión territorial a debate. España y Colombia”, es troba l’obra coordinada per Liliana Estupiñán Achury, Gabriel Moreno González i Antonio Montiel Márquez, en la qual participa el directe de la Càtedra de Cultura Territorial, Joaquín Farinós amb el capítol “Organización del Estado y modelo territorial (o de la dimensión territorial de la política)”. Presentem a continuació tant l’enllaç a l’obra completa com al capítol del director de la Càtedra:

Obra completa

Capítol de Joaquín Farinós

 

 

 

Com començar amb els ODS en les universitats

Com començar amb els ODS en les universitats

 

 

Fons documental de Foro Transiciones

Fons documental de Foro transiciones, troba tots els materiales disponibles en el següent enllaç i la seua web en nostra secció d’enllaços d’interés. 

 

 

Materials elaborats per la CCTV o resultants de les activitats de la CCTV

Conclusions del Taller Territorial Uneix València. València, 23-05-2018

Taller Territorial Uneix València

 

Oportunitats de desenvolulament territorial en les àrees de despoblació. Carrícola, 19-12-2017

Patrimoni cultural i despoblament. Un urobor en el territori. Josep Montesinos Martínez. Professor del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València

 

Iniciatives per a combatir l’abandonament i la despoblació: l’exemple d’Aras de los Olmos. Joaquín Martín Cubas. Professor i Director del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de València. 

 

Diagnòstic i prospectiva para las àrees despoblades: recomanacions per a les comarques valencianes a partir de l’anàlisi comparat. Luis del Romero Renau. Professor del Departament de Geografia de la Universitat de València.

 

La cooperació territorial i un nou mapa de l’administració local per a afrontar el repte. Andrés Boix Palop. Professor del Departament de Dret Administratiu de la Universitat de València. 

 

Oportunitats i reptes territorials en municipis metropolitans. Monserrat, 18-12-2017

Problemes de mobilitat i accesibilitat a l’Àrea Metropolitana de València: el cas de Montserrat. Enrique Antequera

 

 

Gestió del recurs aigua en espais metropolitans. Francesc Hernández

 

 

Estratègies i pactes territorials per al desenvolupament local a l’àrea metropolitana de València: el cas de Montserrat. Josep Vicent Pitxer

 

Planificació i gestió sustentable del litoral: El Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL) i els Programes del Paisatge del Litoral

Pla d’Ordenació del Litoral de Cantàbria

 

 

Experiències desde la planificació territorial en Galicia. Pla d’Ordenació del Litoral de Galicia

 

 

Experiències comparades de Planificació i Gestió Litoral. Problemes, límits i solucions

 

 

Presentació del llibre Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient en un món en canvi

Resum de l’act de presentació de llibre ‘Ordenación del territori, urbanisme i medi ambient en un món en cambio’

 

 

Innovació institucional i noves formes de gobernanza en la ordenació territorial

Document de treball. Compendi elaborat per als usuaris de la Web

 

 

Acte Anual de Política Regional i Fons Europeus en Espanya

La dimensió territorial de la Política de Cohesió de la UE: Les EDUSI com a posible expemple de una renovada planificació territorial estratégica. Joaquín Farinós.

 

Presentacions de les Jornades de Patrimoni i Rehabilitació Urbana, identitat i oportunitat per al desenvolupament local

Luis Arciniega García: Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València

Patrimoni, objectes y subjectes. Presentació realitzada per Luis Arciniega en la sessió de Xàtiva 4/11/16.

 

 

Josep Montesinos i Martínez: Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València

Ciutat, patrimoni i gentrificació. Presentació realitzada por Josep Montesinos en la sessió de Xàtiva 4/11/16

 

Inmaculada Revuelta Pérez: Departament de Dret Administratiu y Dret Procesal de la Universitat de València

Rehabilitació Urbana, Medi Ambient  i Canvi Climàtic: Aspectes jurídics. Presentació realitzada per Inmaculada Revuelta en Llíria 20/10/16, Vila-Real 10/11/16 i Dénia 17/11/16

 

Beatriz Santamarina Campos: Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València.

Patrimoni(s) i desenvolupament(s). Nous maridatges per a antincs llocs. Presentació realitzada por Beatriz Santamarina en las sessions de Lliria 20/10/16 y Dénia 17/11/16

 

Ignacio Sevilla Merino: Departament de Dret Administratiu i Dret Procesal de la Universitat de València

Planificació, Transparenci, Participació. Presentació realitzada por Ignacio Sevilla en las sessions de Xàtiva 4/11/16, Vila-Real 10/11/16 y Dénia 17/11/16

 

Ximo Revert Roldán: Jefe del Área de Cooperación. Fundación General de la Universitat de València

Patrimoni Cultural i Desenvolupament Humà Sostenible. Cap a quina gestió de patrimoni anem. Presentación realizada por Ximo Revert en las sesiones de Llíria 20/10/16 y Vila-Real Jueves 10/11/16

 

Presentacions de les Jornades sobre Planificació i Desenvolupament Territorial en les Àrees Metropolitanes: Opcions per a el Àrea Metropolitana de València

JORNADA 1ª: DIMECRES, 29 DE JUNE

Sessió I: Paisatge, patrimoni i cultura: L’Horta com matriu territorial

Usos del sòl i espais de vida, la tradició britànica de les relacions ciutat-camp. Oliver Sykes, University of Liverpool

 

 

Sesisó II: Cap a una nova gobernanza possible per als espais metropolitans

Gobernanza Metropolitana, models possibles. Andreas Hildenbrand, Assesor de la Junta de Andalucia i Professor Associat de la Universitat  de Sevilla

 

JORNADA 2ª: DIJOUS, 30 DE JUNE

Sessió III: Movilitat i acesibilitat en las àrees metropolitanes

Experiencies de gestió de movilitat i accesibilitat sustentables. Andreu Ulied, Universitat Politècnica de Barcelona.

 

 

Transport ferroviari en el àrea metropolitana, cap a un nou model de futuro. Sergio Aguado Ferricarrils de la Generalitat Valenciana.

 

Elements per a un nou model de movilitat i accesibilitat sustentables en el àrea metropolitana de València. M.Dolores Pitarch, Universidad de València.

 

Sessió IV: Espais metropolitans com a motors del desenvolupament económic

Qüestions per a una nova agenda metropolitana de reptes i oportunitats. Aldert de Vries, Ministeri de l’Interior i de Relacions del Regne dels Països Baixos

 

Propostes a partir d’ un diagnóstic del sistema productiu del espaci metropolità valencià. Josep Vicent Pitxer, UVEG