La consecució dels objetius de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana pasa per la realització d’una serie de activitats e iniciatives per part de la Càtedra, que engloben:

 • Estudis e investigacions tant d’anàlisis i diagnòstico com de pronóstic i prospectiva.
 • Activitats formatives, divulgatives i de conscienciació de la societat.
 • Convertir-se en espai de reflexió a través de la Web en qüestions de Política Territorial, on es reunisquen experts, acceptants de decisions i actors del territori. D’esta manera poder desenrotllar vincles i aliances entre col·lectius, actors públics i privats, interessats en el desenrotllament territorial i la seua planificació

 

Activitats i iniciatives de la CCTV

Jornades sobre la posible anulació del PATIVEL

La Càtedra de Cultura Territorial Valenciana organitza unes jornades al llarg del mes de setembre, en les quals un ampli panell d’experts provinents de l’administració, la magistratura i l’acadèmia debatran sobre l’anul·lació del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL).

Jornada 1. Dijous 9 de setembre. Museu d’Arqueologia d’Alacant (Plaza Dr. Gómez Ulla, S/N, 03013)

Programa Jornada Alacant

 

 

Per a formalitzar la inscripció clique en el següent enllaç al formulari d’inscripció

Per a les persones interessades que no puguen assistir o que per al moment d’inscripció l’aforament ja estiga completat, podran seguir la jornada a través de la retransmissió en directe de les jornada al Canal de YouTube de la CCTV

 

Inauguració de la Jornada (9.30 – 9.45)

Joaquín Farinós Dasí. Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana

El desenvolupament sostenible del litoral: una filosofia compartida i amb experiències en marxa (9:45 – 14:00)
1ª Sessió (9:45 – 11:45 hores)
Juan Manuel Barragán. Universitat de Cadis. Expert internacional en GZIC – Una mirada des de la perspectiva internacional (9:45 – 10:25)
Miriam García. Dra. de Land Lab – El programa de la UNESCO (10:25 – 11:05)
Antonio Serrano Rodríguez. FUNDICOT i Foro de Transiciones – La necessitat de reforçar el paper de la Infraestructura Verda (11:05 – 11:45)

PAUSA CAFÉ (11:45 – 12:00

2ª Sessió (12:00 – 14:00 hores)
Manuel Borobio. Responsable de la redacció del POLGA- El pla del litoral de Galícia (12:00 – 12:40)
Josep María Aguirre. Universitat de Girona. Prof. Dret Administratiu – El pla del litoral del sistema costaner de Catalunya (14:40 – 13:20)
Rosa Pardo. DG de Política Territorial i Paisatge – El Pla d’Acció Territorial de Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL) (13:20 – 14:00)

Arcadi España García. Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Generalitat Valenciana – Cloenda de les sessions matinals

DINAR (14:30)

3ª Sessió (17:00 – 19:40 hores)
Nul·litat de plans urbanístics i accés a la justícia

M.ª José Alonso Mas. Universitat de València. Prof. Dret Administratiu – Nulidad de disposiciones generales y Derecho Urbanístico (17:00 – 17:40)
Jorge Hervás. Serveis Jurídics Ajuntament de Gandia i UPV – La perspectiva municipal (17:40 – 18:20)
Beatriz Belando Garín. Universitat de València. Prof. Dret Administratiu – Experiències de mediació en l’àmbit contenciós administratiu (18:20 – 19:00)

TANCAMENT DE LA JORNADA

Jornada 2. Dimarts 14 de setembre. Aula Magna de la NAU (Carrer de la Universitat, 2, 46003 València)

Programa Jornada València

 

 

Per a formalitzar la inscripció clique en el següent enllaç al formulari d’inscripció.

Per a les persones interessades que no puguen assistir o que per al moment d’inscripció l’aforament ja estiga completat, podran seguir la jornada a través de la retransmissió en directe de les jornada al següent enllaç.

Límits a la nul·litat. Una interpretació des de la disciplina i la pràctica. 

Inauguració de la jornada (9:00 hores)

Joaquín Farinós Dasí. Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana

1ª Taula de ponents (9:15 – 11:30 hores)

Modera: Ángela de la Cruz Mera. Subdirectora General de Polítiques Urbanes del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

CONFERENCIANTS

Luciano Parejo Alfonso. Universidad Carlos III de Madrid. Catedràtic de Dret Administratiu.
Ángel Menéndez ReixachUniversidad Autónoma de Madrid. Catedràtic de Dret Administratiu.
José María Baño León. Universidad Complutense de Madrid. Catedràtic de Dret Administratiu.
Andrés Manuel González SanfielUniversidad de La Laguna. Professor Titular de Dret Administratiu.

PAUSA CAFÉ (11:30 – 12:00 hores)

2ª Taula de ponents (12:00 – 14:00 hores)

Modera: Eduardo García-Leonardo Tobarra

CONFERENCIANTS

Patricia Boix. Lletrada major del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
Miguel Ángel Cervera Tortosa. Director de contenciosos de l’Advocacia General de la Generalitat
Fernando Renau Faubell. Cap del Servei Territorial d’Urbanisme de Castelló

TANCAMENT DE LA JORANDA 

DINAR (14:30)

L’enregistrament de les jornades estaran disponibles, al costat dels restants materials audiovisuals elaborats, al canal de YouTube de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana

Les presentacions de les jornades estaran disponibles per a la seua consulta, juntament amb els restants materials derivats de les activitats de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana en la secció de documents

 

Jornada 3. Divendres 17 de setembre. Aula Magna de la NAU (Carrer de la Universitat, 2, 46003 València)

 

Programa Jornada Valencia

 

Per a formalitzar la inscripció clique en el següent enllaç al formulari d’inscripció.

Per a les persones interessades que no puguen assistir o que per al moment d’inscripció l’aforament ja estiga completat, podran seguir la jornada a través de la retransmissió en directe de les jornada al següent enllaç

 

INAUGURACIÓ DE LA JORNADA (9:45)
Joaquín Farinós Dasí
. Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana


Límits a la nulitat? Mirades des de la magistratura

Taula de Conferencies. Magistrats del Tribunal Suprem (10:00-14:00)
Modera: Inmaculada Revuelta
CONFERENCIANTS:
D. Wenceslao Francisco Olea Godoy. Magistrat del Tribunal Suprem.
D. José Juan Suay Rincón. Magistrat del Tribunal Suprem.
D. Rafael Fernández Valverde. Magistrat del Tribunal Suprem.
D. José Díaz Delgado. Magistrat del Tribunal Suprem.

TANCAMENT DE LA JORNADA (14:00)
Esther Alba PagánVicerrectora de Cultura de la Universitat de València
Inmaculada Orozco Ripoll. Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge de la Generalitat Valenciana
Joaquín Farinós DasíDirector de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana


DINAR (14:30)

L’enregistrament de les jornades estaran disponibles, al costat dels restants materials audiovisuals elaborats, al canal de YouTube de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana

Les presentacions de les jornades estaran disponibles per a la seua consulta, juntament amb els restants materials derivats de les activitats de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana en la secció de documents

 

Jornada Los paisajes culturales ante la transición energética

La Càtedra de Cultura Territorial Valenciana organitza la jornada sobre Els paisatges culturals davant la transició energética per tal de posar en valor el patrimoni paisagístic, amb una gestió degudament ordenada davant el repte de la transició energética 2021-2030. A partir de criteris de participació social, cultural, d’equilibri territorial i de conservació de la biodiversitat, amb l’objectiu de crear un model energètic autosuficient, just i respectuós.

30 de juny de 2021. Aula Magna de l’Edifici Cultural la NAU de la Universitat de València. C. Universitat 2 46003 València

Enllaços a la grabació de la jornada:

Jornada completa 

Inauguració

Conferencia Paisatges Culturals i Energies Renovables

Taula Rodona Viticultura i Paisatges

Taula Rodona Paisatges Rellevants

Cloenda

Materials de la jornada:

El paisaje de viñedo. Una mirada desde la Antropología

 

 

La transición energética justa con el paisaje

 

 

Paisatges rellevants

 

 

Viticultura y Paisaje en Terres dels Alforins

 

 

Valors i especificitats territorials en el pla de recuperació i la política de cohesió europees

“VALOR I ESPECIFICITATS TERRITORIALS EN EL PLA DE RECUPERACIÓ I LA POLÍTICA DE COHESIÓ EUROPEES”

Divendres, 27 de novembre de 2020

Director:  Joaquín Farinós Dasí

Secretari: Enrique Peiró Sánchez-Manjavacas

 

Cartell i programa complet del seminari

 

Des del document de l’Estratègia Territorial Europea de 1999, es van establir les bases de com les polítiques europees del primer pilar havien de tindre en compte la dimensió territorial en els seus plantejaments i objectius d’inversió i cofinançament en els Estats membres. Després de l’ampliació de la UE, una nova iniciativa, prenia el relleu abundant en aquests mateixos plantejaments i ampliant-los als nous Tractats i conjuntures (com el canvi climàtic, els acords de París, la crisi econòmica financera i uns altres). Sorgia així des de 2004 un nou procés anomenat ‘Agenda Territorial Europea’ que des de llavors s’ha anat actualitzant de manera progressiva en relació amb els nous períodes de programació de la UE. En aquest moment, de cara al pròxim període de programació 2021-2027, la presidència alemanya de torn de la UE presentarà la nova Carta de Leipzig per a les ciutats i llançarà la nova Agenda Territorial 2030, amb la intenció de posar el territori, amb un enfocament local-*based, com a vector d’eficàcia i qualitat en la programació d’actuacions a desenvolupar en el marc de la nova Política de Cohesió. Per a això ha proposat una sèrie de sis accions pilot, de les quals en aquesta jornada es presentaran dues d’especial rellevància en el context espanyol.

Per tot això, s’organitza, de manera conjunta entre la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana i FUNDICOT, aquest Webinar destinat a les administracions i institucions locals i regionals, a agents de desenvolupament local, tècnics i consultories en matèria de desenvolupament local i gestió de projectes, membres de la comunitat científica, estudiants i membres de la societat civil organitzada orientades al desenvolupament territorial sostenible.

Es comptarà amb traducció simultània: Inglés i Castellà

Grabacions del Webinar:

Estrategies d'adaptació al canvi climàtic; de la COP al espai valencià

 

 

Els dies 13 i 14 de desembre tindrà lloc la jornada “Infrastructura Verda & Crisi Climàtica. Ferramentes i enfocaments per a preparar el territori al canvi climàtic”. El dia 13 la jornada tindrà lloc a la facultat de geografia de la UV (Av. de Blasco Ibáñez, 28, 46010 Valencia) a la Sala Palmireno (GH 3.4). El dia 14 tindrà lloc l’eixida de camp.  

Cartell i programa complet de la jornada

 

 

Infrastructura Verda & Crisi Climàtica. Ferramentes i enfocaments per a preparar el territori al canvi climàtic

El dia 10 de desembre de 2019, de 17.00 a 20.00 h tindrà lloc la Jornada “Estrategies d’adaptació al canvi climàtic; de la COP al espai valencià” al saló d’actes de ‘la Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universitat Politècnica de València’. 

Cartell i programa complet de la jornada

 

 

Díptic

 

 

Jornada de presentació de l'informe sobre l'evolució i situació territorial de la Comunitat Valenciana

El proper divendres 23 de novembre de 2018 tindrà lloc a la Facultat de Georgrafia e Història (a la sala Palmireno – aula F 3.4-) la Jornada de presentació de l’informe sobre l’evolució i situació territorial de la Comunitat Valenciana, en la que es presentaran els resultats dels treballs realitzats per professionals de les diferents universitats valencianes així com altres organitzacions vinculades amb el territori per a abordar aspectes relatius a la qualitat, estructuració i govern territorial. S’analitzen tendències i canvis que s’han produït en els últims anys i les perspectives de futur per al territori valencià Els continguts es materialitzaran en una publicació que elaborarà la pròpia Càtedra de Cultura Territorial. El Programa de les Jornades es pot consultar en el document presentat a continuació.

Programa de las Jornades

 

Jornada Oportunitats de desenvolupament territorial en les àrees de despoblament. 19 de desembre de 2018

El passat dia 19 de desembre, en l’Edifici de les Antigues Escoles (carrer de Dalt, 1) tindrà lloc la Jornada “Oportunitats de desenvolupament territorial en les àrees de despoblament”. El desenvolupament de la Jornada consta del programa següent:

– 17:00 h. Inauguració de la Jornada

Josep Vicent Boira i Maiques (Sectretari Autonómic de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori)

Susana Cháfer Nácher  (Alcaldessa de Carrícola)

Jorge Hermosilla Pla (Vicerector de Participació i Proyecció Territorial de la Universitat de València)

Joaquín Farinós Dasí (Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana)

– 17:20h. Taula rodona: el despoblament en la agenda política

Antonio Such Botella (Director General de Administració Local de la Generalitat Valenciana)

María Teresa Cháfer Nácher (Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agraria Comunitaria-PAC)

Carina Primo Valiente (Alcaldessa de Quesa i Presidenta del Fórum de Municipis de la FVMiP)

18:00h. Conferencia: “La cooperació territorial i un nou mapa de la administració local per a afrontar el repte”

Andrés Boix Palop (Professor del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de València

18:30 h. Conferencia: “Patrimoni cultural i despoblament. Un uróbor al territori”

Josep Montesinos Martínez (Professor del Departament de Història de l’Art de la Universitat de València)

19:00 h. Conferencia: “Iniciatives per a combatir l’abandonament i la despoblació: l’exemple de Aras de los Olmos”

Joaquín Martín Cubas (Professor i Director del Departament de Dret Constitucional, Ciencia Política i d’Administració de la Universitat de València)

19:30 h. Conferencia: “Mites, realitats i oportunitats de las àrees rurals despoblades”

Luis del Romero Renau (Professor del Departament de Geogafia de la Universitat de València)

20:00 h. Torn obert de paraula

20:30 h. Clausura de la Jornada

Per a la inscripció en la jornada accedeix al següent enllaç

 

Jornada Oportunitats i reptes territorials en municipis metropolitans. 18 de desembre de 2018

18:00 h. Inauguració de la jornada

– Josep Vicent Boira i Maiques

Secretari Autonòmic de Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

– Josep Maria Mas García

Alcalde de Montserrat

– Jorge Hermosilla Pla

Vicerector de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València

– Joaquín Farinós Dasí

Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana

18.20 h. Conferència: “Diagnòstic i propostes per a Montserrat a partir de la Unitat Didàctica. Què conec del meu territori?” (Projecte amb els estudiants de 3º ESO de l’IES Alcalans)

– Enrique Peiró Sánchez-Manjavacas

Membre de l’equip de la Càtedra de Cultura Territorial. Doctorant de la UVEG

18:45 h. Conferència: “Problemes de mobilitat i accesibilitat a l’Àrea Metropolitana de València: el cas de Montserrat”

– Enrique Antequera Terroso

Professor del Departament d’Urbanisme de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica de la Universitat Politècnica de València

19:15 h. Conferència: “Gestió del recurs aigua en espais metropolitans”

– Francesc Hernández Sancho

Professor del Departament d’Estructura Econòmica de la Universitat de València

19:45 h. Conferència: “Estratègies i pactes territorials per al desenvolupament local a l’àrea metropolitana de València: el cas de Montserrat”

– Josep Vicent Pitxer

Professor del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València

20:15 h. Torn obert de paraula

20:30 h. Cloenda de la jornada

Per a la inscripció en la jornada puntxe en el següent enllaç

Planificació i gestió sustentable del litoral: el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL) i els Programes de Paisatge del Litoral. 23 d'octubre de 2017

El passat dilluns 23 d’octubre, en La Sala d’Actes Joan Fuster de la Facultat de Geografia i Història, i organitzada per la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana va tindre lloc la jornada “PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SUSTE NTABLEDEL LITORAL: EL PLA D’ACCIÓ TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA DEL LITORAL (PATIVEL) I ELS PROGRAMES DE PAISATGE DEL LITORAL” d’acord amb el programa següent:

9:30 Inauguració de la jornada
Joaquín Farinós Dasí. Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana
Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Participació i Projecció Territorial

Estat de la tramitació del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral
Lluis Ferrando Calatayud. Director General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

10:00-10:45 Doctrina jurídica sobre les responsabilitats patrimonials i els processos de desclassificació de sòls
José María Baño León. Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Complutense de Madrid

10:45-11:45 Aspectes metodológics del PATIVEL i les aportacions de la comunitat científica 
Intervenció de la honorable consellera de Vivenda, Obres Pùbliques i Vertebració del Territori María José Salvador Rubert.
Vicente Domenech Gregori. Subdirector General de Ordenació del Territori i Paisatge. Conselleria de Vivenda, Obres Pùbliques i Vertebració del Territori.

11:45-12:15 pausa-café
ATENCIÓ ALS MITJAS DE COMUNICACIÓ

12:15-14:00 Experiencies comparades de planificació i gestió del litoral
Ángel de Diego Celis, cap de Servei de Ordenació i Planificació Territorial del Govern de Cantàbria.
Manuel Borobio Sanchiz, arquitecte i profesor associat de la Faculat de Geografía i Història de la Universitat de Santiago de Compostela.
Josep Maria Aguirre Font, profesor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona

PAUSA DINAR

16:00-16:30 Els Programes de Paisatge del Litoral: marc normatiu
Vicente Collado Capilla. Cap de Secció d’Análisi Territorial Estratégic. Conselleria de Vivenda, Obres Pùbliques i Vertebració del Territori.
Concha Sanmartín Ros. Técnic del Servei ‘Infraestructura Verda i Paisatge. Conselleria de Vivenda, Obres Pùbliques i Vertebració del Territori..

16:30-18:00 Els Programes Piloto de Paisatge del Litoral de la Comunitat Valenciana
Ignacio Díez (litoral de Vinaròs-Benicarló), Beth Quintana (Gandía: playa del Ahuir i desembocadura del Serpis), Aranea (Elx-Alacant: Clot de Galvany-Fondet de la Senieta-Saladar de Agua Amarga) i Enrique M.Vivancos (la Albufera)

18:00 Clausura de la Jornada:
Lluis Ferrando Calatayud. Director General de Ordenació del Territorio, Urbanisme i Paisatge

La jornada va comptar amb una gran afluència de públic, entre els que es destacaven responsables de les administracions regional i local, tècnics, professorat i estudiants universitaris, professionals del sector i ciutadans interessats.

Al llarg de la mateixa es van abordar distints aspectes i experiències comparades en matèria d’ordenació del litoral, mediterrànies i cantàbriques.

En ella va quedar de relleu la necessitat d’una ordenació racional d’este espai, tal com es contempla des del Protocol del Mediterrani, que ratificava Espanya i la UE i que entrava en vigor al març de 2011, com també del desenrotllament de la Infraestructura Verda. La Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, establia que en un termini no superior a tres anys, s’elaboraria, de forma conjunta entre l’AGE (des de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del MAGRAMA) i les CC.AA., una Estratègia estatal d’infraestructura verda i de la connectivitat i restauració ecològiques.

La proposta del PATIVEL presenta una clara vocació conciliadora amb els distints usos i potencials de l’espai que tracta d’ordenar d’acord amb la normativa vigent. Reconeixent drets de propietat i de drets en sòl ja transformat, i permetent un ampli marge de desenrotllament del sòl que d’acord amb l’equip de la Conselleria suposa una reserva de sòl desenrotllable en un horitzó de 50 anys.

Junt amb la presentació i anàlisi dels efectes del Pla, en la sessió de la vesprada, es presentaven els distints projectes paisatgístics pilot per mitjà dels que es concretaran algunes actuacions concretes en diversos espais del litoral de les tres províncies valencianes.

El tancament de la Jornada va anar a càrrec del director general, Lluís Ferrando

Els materials disponibles queden en la secció d’activitats

 

Presentació del Llibre Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient en un món en canvi. 5 de juny de 2017

El director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana participa en la presentació del llibre “Ordenación del Territori, Urbanisme i Medi Ambient en un món en cambio”,que tindrà lloc en el Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez 28, 1a Planta) en el que s’aborda la necessitat d’una nova cultura del territori com a pas per a aconseguir un desenrotllament adequat a les circumstàncies actuals en què més enllà de continuar treballant en aspectes com el canvi climàtic, la perspectiva de gènere accessibilitat universal, sostenibilidad… es necessari el desenrotllament de noves metodologies innovadores que permeten el desenvolupament de tots els territoris basats en la participació de la ciutadania. D’esta manera qüestions com el model territorial, les urbs, economia, infraestructura verda i paisatge, han d’adaptar-se a la globalitzada societat, en la que és necessària una planificació urbana i territorial per a la coexistència amb els elements naturals que conformen l’entorn amb enfocaments temporals a 2020 i 2050 que junt amb bones pràctiques de govern (Governança) es permeta la sostenibilitat i la qualitat de vida del conjunt de la població a nivell mundial.

11:00 Recepció de participants

11:15 Taula inaugural, amb la presència del Vicerector de Participació i Projecció Territorial de la UVEG; la Degana de la Facultat de Geografia i Història; el Director de l’Escola Tècnica Superior de Vaig ingerir-vos de Camins, Canals i Ports; el President de Fundicot i el Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana.

                         Mesa inaugural de l’acte

12:00 Taula de comentaristes invitats moderada per Antonio Serrano Rodríguez (President FUNDICOT):

 • Vicent Esteban Chapapría (Catedràtic de Ports i Costes, Pte. de la Associació d’ Ingeniers de Camins, Canals i Ports)
 • José Luis Miralles (Dr. del Dpt. de Urbanisme de la UPV)
 • Inmaculada Revuleta Pérez (Professora del Dpt. de Dret Administratiu i Dret Procesal de la UVEG)
 • Joan Romero González (Catedràtic de Geografia Humana de la UVEG)

               Taula de comentaristes invitats

13:30. Clausura a càrrec del Dr. Josep Vicent Boira i Maiques, Secretari Autonòmica de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

A la finalització de l’acte se servirà un Vi d’Honor.

Per a consultar un resum de l’acte de presentació consulte la secció de documents

Jornades de Patrimoni i Rehabilitació Urbana. Identitat i oportunitat per al Desenvolupament Local. Del 20 d'octubre al 17 de novembre de 2016

Presentació

Durant els mesos d’Octubre i Novembre tindran lloc en quatre localitats emblemàtiques del territori valencià les Jornades de Patrimoni i Rehabilitació Urbana. Identitat i Oportunitat per al Desenrotllament Local. Al llarg de les mateixes, es presentaran i seran 0bjeto de debat noves possibilitats per al desenrotllament local basant-se en la identitat dels llocs. Per a això es compta amb la presència de reconeguts especialistes universitaris amb diversos enfocaments entrecreuaments que a través de les seues presentacions plantejaran com les condicions geogràfiques particulars, el patrimoni, la ciutat i les relacions d’estos elements amb el territori en què s’integren i una renovada pràctica urbanística que busca la rehabilitació i millora de les condicions d’habitabilitat, física i social com a senyal d’identitat són la clau per a l’èxit d’un nou desenrotllament local. Tot en el context de la nova Estratègia 2030 de Nacions Unides.

La gestió del patrimoni cultural d’un territori representa una tasca complexa que reclama de la coordinació, cooperació i compromís de diferents actors (les institucions, les empreses, associacions i individus) que actuaran a qualsevol escala (de la local a la internacional) la premos bàsica de la qual a l’hora d’actuar és el coneixement compartit dels elements patrimonials que han de ser protegits i valorats, ja que representen nous vectors articuladors d’estratègies de desenrotllament territorial a escala local. Així, les localitats són l’espai idoni per al desenrotllament de nous projectes que permeten noves ciutats i barris sostenibles basats en projectes locals participatius la base de les quals són els nous estudis urbans que arrepleguen el sentit de pertinença i d’identitat, patrimoni i patrimonialització i recuperació de la memòria col·lectiva, que en conjunt revaloren el territori i constituïxen la palanca de transformació de les formes de vida.

Estes jornades estan destinades tant als responsables i acceptants de decisió públics i privats com als tècnics de l’administració local, com als grups d’interés i la ciutadania en general, acompanyats dels acreditats ponents especialistes de diferents disciplines científiques (Antropologia, Dret, Geografia, Història de l’Art, Sociologia, Urbanismo…) que presenten en comú els objectius citats des d’un enfocament multidisciplinari, i que afavorixen el millor enteniment del marc legislatiu i normatiu actual així com els principis que ho sostenen i els objectius perseguits. Fent d’estes jornades l’espai idoni per al debat i la posada en comú d’idees entre els diferents actors territorials.

[table id=1 /]

Programació

18 h. Inauguració de la jornada por les Autoritats locals i universitàries

18’15 h. Taula redona amb el moderador i tres ponents

20 h. Debat amb el públic asistent i els ponents

20’30 h. Clausura de les jornades

Participen en las taules redones

 • Luis Arciniega García: Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València
 • Josep Montesinos i Martínez: Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València
 • Inmaculada Revolta Pérez: Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de València
 • Beatriz Santamarina Campos: Departiscament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València.
 • Ignacio Sevilla Merino: Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de València
 • Ximo Revert Roldán: Cap de l’Àrea de Cooperació. Fundació General de la Universitat de València

Les presentacions dels ponents queden disponibles per a la seua consulta i descàrrega en el apartat de Documents

Llíria. 20/10/2016

Llíria Cartel

 Jornada de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana:

Patrimoni i Rehabilitació Urbana

Llíria, dijous 20 d’octubre de 2016

Salón de Plenos del Ayuntamiento, Plaça Major, 1

18:00     Presentació de les jornades a càrrec de les autoritats

Manuel Civera Salvador

Alcalde de Llíria

Jorge Hermosilla Pla

Vr. de Participaciói Projecció Territorial de la Universitat de València

Rebeca Torró Soler

D. G.  D’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

Joaquín Farinós Dasí

Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana

18:30     Beatriz Santamarina Campos: “Patrimoni(s) i desenvolupament(s). Nous maridatges per a vells llocs”.

Professora del Dpto. de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València

18:55     Inmaculada Revuelta Pérez: “Rehabilitació urbana, patrimoni i clima: un enfocament jurídic

Profesora del Dpto. de dret administratiu i dret procesal de la Universitat de València

19:20     Ximo Revert Roldán“Patrimoni cultural i desenvolupament humà sostenible”:

Cap d’Àrea de Cooperació. Fundació General de la Universitat de València

19:45     Ximo Revert Roldán“Patrimoni cultural i desenvolupament humà sostenible”:

Cap d’Àrea de Cooperació. Fundació General de la Universitat de València

20:00     Vicent Escrivà: “Rehabilitació i situació de la Vila Vella”

Arqueólogi Municipal. Director del Museu Arqueològic de Llíria

20:30: Clausura de la jornada

Jornadas Llíria

De Izq a Dch: Joaquín Farinós Dasí, Beatriz Santamarina, Inmaculada Revuelta, Vicent Escrivà i Ximo Revert

Xàtiva. 4/11/2016

Xàtiva Cartel

Jornada de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana:

Patrimoni i Rehabilitació Urbana

Xàtiva, divendres 4 de novembre de 2016

Convent de Sant Domènech, C/ Domènech, 7.

Programa previst d’intervencions (de 18 a 20.30 h.):

18:00     Presentació de les jornades a càrrec de les autoritats

                Jordi Estellés i Carrasco

                Regidor de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva

Joaquín Farinós Dasí

                Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

 18:30     Josep Montesinos i Martínez: “Ciutat, patrimoni i gentrificación”

Professor del Dpto. d’Història de l’Art de la Universitat de València

19:00     Ignacio Sevilla Merino: Planificació, transparència i participació

Professor del Dpto. de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de València

19:30     Luis Arciniega García: “Patrimoni: Objectes i subjectes”

Professor del Dpto. d’Història de l’Art de la Universitat de València

20:00: Torn de Paraula i Debat

20:30: Clausura

                Roger Cardà i Boluda

                Alcalde de Xàtiva

                Jorge Hermosilla Pla

                Vr. de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València

                Rebeca Torró Soler

D. G.  D’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

Xátiva

De Izq a Dch: Ignacio Sevilla, Joaquín Farinós, Josep Montesinos i Luis Arciniega

Vila-real. 10/11/2016

Villareal Cartel

Jornada de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana:

Patrimoni i Rehabilitació Urbana

Vila-real, dijous 10 de novembre de 2016

Fundació Caixa Rural. Plaça de la Vila, 3.

Programa previst d’intervencions (de 18 a 20.30 h.):

18:00     Presentació de las jornades a càrrec de las autoritats

                Emili Obiol Menero

Tenient d’Alcalde i Regidor de Territori de l’ajuntament de Vila-real

              Jorge Hermosilla Pla

   Vr. de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València

Joaquín Farinós Dasí

                Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

18:30     Ximo Revert Roldán: “Patrimoni cultural i desenrotllament humà sostenible”

Coordinador de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València

18:55     Ignacio Sevilla Merino: “Planificació, transparència i participació

Professor del Dpto. de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de València

19:15     Joaquín Farinós Dasí: “Consideració de l’element patrimonial en la planificació territorial i urbana”

Profesor del Dpto. de Geografia de la Universitat de València.

19:35     Inmaculada Revuelta Pérez: “Rehabilitació urbana, patrimoni i clima: un enfocament jurídic

Professora del Dpto. de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de València

20:00: Torn de Paraula i Debat

20:30: Clausura de la Jornada

Foto Vila-real

De Izq a Dch: Joaquín Farinós, Emili Obiol i Jorge Hermosilla

Dénia. 17/10/16

Dénia Cartel

Jornada de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana:

Patrimoni i Rehabilitació Urbana

Dénia, dijous 17 de novembre de 2016

Edifici Les Portelles, c/ Pare Pere, 17.

Program previst d’intervencions (de 18 a 20.30 h.):

18:00     Presentació de les jornades a càrrec de les autoritats

                Vicente Grimalt Boronat

Alcalde de Dènia

              Jorge Hermosilla Pla

   Vr. de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València

              Joaquín Farinós Dasí

 Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

18:20     Beatriz Santamarina Campos: “Patrimoni(s) i desenvolupament(s). Nous maridatges per a vells llocs”

Professora del Dpto. de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València

18:40     Joaquín Farinós Dasí: “Consideració de l’element patrimonial en la planificació territorial i urbana”

Professor del Dpto. de Geografia de la Universitat de València.

19:00     Ignacio Sevilla Merino: “Planificació, transparencia i participació

Profesor del Dpto. de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de València

19:20     Inmaculada Revuelta Pérez: “Rehabilitació urbana, patrimoni i clima: un enfoc jurídic

Profesora del Dpto. de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de València

19:40     Josep Ivars: “Elements patrimonials a Dènia”

Arquitecte. Ajuntament de Dènia

20:00: Torn de paraules i debat

20:30: Clausura de la Jornada

Foto1

De Izq a Dch: Jorge Hermosilla, Vicente Grimalt i Joaquín Farinós

Jornades sobre Planificación i Desenvolupament Territorial en les Àrees Metropolitanes: opcions per a l'Àrea Metropolitana de València. Del 29 de juny al 1 de juliol de 2016

L’urbs concentra la major part de la població a nivell mundial en l’actualitat, i per tant, les ciutats estan crides a tindre major protagonisme i liderar els processos de desenrotllament territorial, sempre en connexió amb les xarxes globals i sense oblidar-se dels espais pròxims, així com de la resta de ciutats mitges i capçaleres comarcals. Sent necessari establir una nova relació entre ciutat i àmbit rural que recupere el territori com a espai de vida i sistema conjunt. Estes són algunes de les raons que permeten entendre el sorgiment d’una nova agenda metropolitana i l’interés de planificadors i acceptants de decisions per estos espais estratègics.

En este context, la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana de la Universitat de València va organitzar del 29 de Juny a l’1 de juliol de 2016 les presents jornades destinades a al públic en general, estudiants, tècnics, experts, acadèmics i responsables de la presa de decisions, a fi de permetre un millor coneixement de l’espai metropolità valencià, gràcies a un ajustat diagnòstic i la presentació dels plans d’acció previstos, tant el PAT de protecció i dinamització de l’Horta com el futur PAT Metropolità.

Les sessions permetran una aproximació a l’espai metropolità des de distints enfocaments que comprenen des del paisatge i les relacions ciutat- horta al govern local i la possibilitats d’una gestió compartida mediantes noves formes de governança, passant per aspectes de mobilitat i nous models d’accessibilitat sostenibles en l’àrea funcional i els models de desenrotllament econòmics possibles.

Tot emmarcat en taules temàtiques tripartides en les que es comptarà amb els punts de vista d’experts de la Universitat, el camp de la gestió pública i d’invitats nacionals i internacionals en la matèria que servisquen de contrapunt a la perspectiva local dels dos primers. A partir de les seues intervencions l’objectiu és obrir el debat deliberatiu i propositiu amb tots els assistents.

Tríptico

Tríptico de las Jornadas. Pinche para su consulta

JORNADA 1ª: DIMECRES, 29 DE JUNY

09:30 hores: Presentació de la Càtedra ‘Cultura Territorial’; presentació de les Jornades.​

 • Josep Vicent Boira i Maiques. Secretari Autonómic de ‎la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana (GV).
 • Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Participació i Projecció Territorial. Universitat de València.
 • Joaquín Farinós Dasí. Director de la Cátedra ‘Cultura Territorial’.
Catedra Hermosilla, Boira y Farinós 2

De Izq a Dch: Jorge Hermosilla, Josep Vicent Boira i Joaquín Farinós

Sessió I: Paisatge, patrimoni i cultura: L’Horta com matriu territorial

10:30 hores: Conferència inaugural: “L’Horta de València com a base de la metrópoli.

 • Juan Romero González. Catedràtic de Geografíía Humana de la UVEG.

11:30 hores:  Café.

11:45 hores:  Presentació del anteprojecte de Llei i del PAT de l’Horta.

 • José Luis Ferrando Calatayud. Director General de Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, CVOPVT de la GV.

12:30 hores:  “Usos del sòl i espais de vida, la tradició britànica de les relacions ciutat-camp”.

 • Olivier Sykes. Lecturer in European Spatial Planning at the Department of Civic Design, University of Liverpool.

13:15 hores:  Fila ‘0’. Torn obert de paraula. (45 min.)

Oliver Sykes

De Izq a Dch: Oliver Sykes i Joaquín Farinós

Sessió II: Cap a una nova governança possible per als espais metropolitans

16:00 hores: “Governança metropolitana, models possibles”.

 • Andreas Hildenbrand Scheid. Assessor de la Secretaria General d’Economia de la Conselleria d’Economia, Innovació, Ciència i Ocupació de la Junta d’Andalusia. Professor Associat del Departament d’Urbanística i Ordenació del Territori de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat de Sevilla.

17:00 hores: “Opcions per a una nova governança metropolitana valenciana”.

 • Joaquín Martín Cubas. Director del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració de la UVEG.

17:45 hores: Café.

18.00 hores:  “Possibilitats per a un govern local metropolità valencià”.

Eduardo García de Leonardo Tobarra. Tècnic superior d’Administració General de la Generalitat Valenciana. Professor associat en les titulacions de Dret, Periodisme i Ciències Polítiques de la UVEG.

18.45 hores:  Fila ‘0’. Torn obert de paraula. (45 min.)

Modera: Joaquín Farinós Dasí. Director de la Cátedra ‘Cultura Territorial’.

Ponentes

De Izq a Dch: Joaquín Martí, Eduardo Tobarra, Andreas Hildebrand i Joaquín Farinós

JORNADA 2ª: DIJOUS, 30 DE JUNY

Sessió III: Mobilitat i accessibilidad en les àrees metropolitanes

 9:30 hores:  “Experiències de gestió de mobilitat i accessibilitat sostenibles”.

 • Andreu Ulied. Mcrit. Doctor Ingenier de la Universitat Politècnica de Catalunya. Máster en Planificació. University of Harvard.

10:30 hores:  “Transport ferroviari en l’àrea metropolitana de València; cap a un nou model de futur”.

 • Sergio Aguado Jiménez. Cap d’Atención al Client de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

11:15 hores:  Café.

11:30 hores:  “Elements per a un nou model de mobilitat i accessibilitat sostenibles per a l’àrea metropolitana de València”.

 • Mª Dolores Pitarch. Professora del Departament de Geografia.

12:15 hores:  Fila ‘0’. Torn obert de paraula. (45 min.)

Sesión IV: Espais metropolitans com a motors del desenvolupament econòmic

16:00 hores: “Resposta de les AA.MM. espanyoles a la crisi. Factors d’èxit i resiliència”.

 • Antonio Serrano Rodríguez. President de FUNDICOT.

17:00 hores: “Qüestions per a una nova agenda metropolitana: de reptes i oportunitats”.

 • Aldert de Vries. Geògraf, responsable de l’Agenda Urbana Nacional. Administrador de programes en el Ministeri d’Interior i de Relacions del Regne dels Països Baixos.

17:45 hores: Café.

18:00 hores: “Propostes a partir d’un diagnòstic del sistema productiu de l’espai metropolità valencià”.

 • Josep Vicent Pitxer. Professor del Departament de Economia Aplicada, UVEG.

18:45 hores: Fila ‘0’. Torn obert de paraula. (45 min.)

.Modera: Joaquín Farinós Dasí. Director de la Cátedra ‘Cultura Territorial’.

JORNADA 3ª: DIVENDRES, 1 DE JULIOL

10:30 hores: Recepció d’assistents.

11:00 hores: Presentación del documento de inicio del Plan de Acción Territorial Metropolitano.

 • María José Salvador Rubert. Honorable Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana (GV).
 • Josep Vicent Boira i Maiques. Secretario Autonómico de ‎la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana (GV).
 • José Luis Ferrando Calatayud. Director General de Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, CVOPVT de la GV.

12:00 hores: Torn obert de paraula.

12:15 hores: Acte de clausura de les Jornades.

 • Esteban Morcillo Sánchez. Rector Magnífico de la Universitat de València.
 • María José Salvador Rubert. Honorable Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana (GV).

Las ponències es troben disponibles per a la seua consulta i descàrrega en la secció de Documents

Participació de la CCTV

La Càtedra de Cultura Territorial Valenciana entitat col·laboradora en les XI Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana

La Càtedra de Cultura Territorial Valenciana entitat col·laboradora en les XI Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana

A més, Joaquín Farinós (Càtedra de Cultura Territorial Valenciana) i Enrique Peiró (membre de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana) han participat amb l’aportació “Las EDUSI a la Comunitat Valenciana; una actualització. Bases per a una adequada planificació comprehensiva i integral” arreplegada en la publicació resultant coordinada per Ricard Calvo, Mónica Bou, Enric Sigalat i José D. Martínez que té per títol “Planificació i innovació territorial (I+D+i+T)”. 

 

Taula inaugural de la Jornada de Presentació de l'Informe sobre Evolució i Situació Territorial de la Comunitat Valenciana

Taula inaugural de la Jornada de Presentació de l’Informe sobre Evolució i Situació Territorial de la Comunitat Valenciana

Participació del Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana al 14º Congrés Nacional de Medi Ambient (Conama 2018)

Participació del Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana al 14º Congrés Nacional de Medi Ambient (Conama 2018)

 Dilluns passat 26 de novembre entre les 16:00 i les 19:00 va tindre lloc la taula redona Modelo de desenvolupament sostenible i cohesió territorial a Espanya, organitzada per l’Associació Interprofessional d’Ordenació del Territori (FUNDICOT) en la que es van abordar temes vinculats amb l’acció pública en matèria d’Ordenació del Territori; així com les relacions entre ordenació territorial i planificació ambiental i la conveniència, si no necessitat, d’un tractament entre ambdós més pròxim i inclús conjunt. Tot això amb l’objectiu d’avançar cap a un model de desenrotllament territorial sostenible, a nivell espanyol i global, més respectuós amb el patrimoni territorial existent, però també més equilibrat i cohesius, solidari, entre territoris.Participación del Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana en el XI Coloquio Nacional de Desarrollo Local 

Participació del Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana al XI Col·loqui Nacional de Desenvolupament Local

 

El pasado día 29 de noviembre, entre las 16:00 y las 16:45, el director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana realizó la Ponencia 2: Patrimonio territorial y mercados locales de empleo. Incluido en la temática Desarrollo en las Geografías Locales en la que abordan los retos del desarrollo local. 

Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient en un món en canvi. Presentació del IX Congrés Internacional d'Ordenació del Territori: 9 CIOT

Dijous que ve 15 de febrer de 2018, de 16:30 a 20:00 tindrà lloc la discussió de les conclusions del VIII CIOT publicades per la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana i la presentació del pròxim congrés, el IX CIOT. Participa el director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana, Joaquín Farinós Dasí. Tindrà lloc en l’Aula magna (planta baixa) de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat Complutense de Madrid (C/Profesor Aranguren s/n) . Jornada d’assistència lliure. El programa serà el següent:

16:30h Benvinguda: Facultat de Geografia i Història

16:45h Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient en un món en canvi

Modera i presenta: Miguel Ángel Troitiño (Catedràtic de Geografia Humana UCM)

Intervenen:

 • Joaquín Farinós Dasí. Càtedra de Cultura Territorial Valenciana: La necesitat de una nova cultura de la Ordenació del Territori.
 • Antonio Serrano Rodríguez. President de FUDICOT: Huit Congressos per a la reflexió territorial i les seues conclusiones.

17:00h Convocatòria del 9CIOT: Planificació i Gestió Integrada com a resposta

Modera Enrique Antequera Terroso (Professor Titular. Universitat Politécnica de València)

Presenta José Manuel Lombera Cagigas (Director General de Ordenació del Territori i Avaluació Ambiental Urbanística del Govern de Cantabria)

Qüestions a tractar:

17.20h Com estan incorporats o pensen incorporar a la seua planificació territorial, urbana i ambiental la problemàtica d’un calfament global inevitable i les seues cada vegada més greus efectes?

Plantea la qüestió: David Molina Villar

18.00h La cada vegada més ràpida disrupció tecnològica està afectant la producció, a l’ocupació, a les relacions socials i a la localització i futur de moltes empreses i, en particular a l’energia i al transport, així com a les possibilitats d’una participació pública més deliberativa i proactiva. Com estan incorporant o pensen incorporar a la seua planificació territorial, urbana i ambiental estes dinàmiques?

Plantea la qüestió: Raoul Servert

18:40h El Patrimoni Territorial (natural, cultural i artificial) és la base de la sostenibilitat ambiental, del benestar social i de les activitats productives d’un territori. Com es valoren o pensen valorar la conservació i utilització sostenible d’estos elements patrimonials en la seua planificació territorial, urbana i ambiental?

Plantea la qüestió: Manuel Borobio Sanchíz

Intervenen:

 • Joaquín Palacín Eltoro. Director General de Ordenació del Territori del Govern d’Aragó
 • Luis Antonio Corral Juan. Director General de Ordenació del Territori de les Illes Balears
 • José Luis Ferrando Calatayud. Director General de Ordenació del Territori, Urbanisme  i Paisatge de la Comunitat Valenciana
 • Juan Fernández Pereiro. Director General de Ordenació del Territori i Urbanisme del Principado de Asturias

19:30h Coloqui

20.00h Copa de vi espanyol

XX Trobada de Plans Estratègics Urbans i Territorials 2017. 11 i 12 de maig de 2017

El director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana participa en el XX Trobada de Plans Estratègics Urbans i Territorials 2017, celebrat a Saragossa els dies 11 i 12 de maig junt amb responsables i tècnics d’una vintena d’entitats de planificació a nivell nacional. Davall el lema “Y depués de 2020, ¿qué? Una trobada en què debatre i reflexionar sobre l’evolució de les ciutats i les perspectives de futur d’uns espais en què apareixen una nova generació de plans estratègics amb horitzons compresos entre 2030 i 2050.

En esta trobada, el director de la Càtedra de Cultura Territorial, s’encarrega de la introducció del debat amb una ponència sobre els nous reptes a què s’enfronta la planificació estratègica urbana, pas previ a la posada en comú de diferents i molt variades experiències.

DIJOUS 11

17:00 Benvinguda oficial del Ajuntament de Saragossa

17:15 Introducció al debat: Nous reptes de la planificació estratègica urbana. Joaquín Farinós

18:00. Debat

18:30 Experiencies dels territoris:

 • Estrategia Zaragoza +20. Oficina Técnica Ebrópolis
 • Propuesta de un Sistema de Información Geodemográfico para el análisis urbano. Raúl Postigo. Doctor en Geografia de la Universidad de Zaragoza
 • Segundo Plan Estratégico, Plan de Barrios y presupuestos participativos. Manuel lara y Araceli Bergilios. Concejales del Ayuntamiento de Lucena

20:30 Tancament de la sessió

21:30 Sopar celebració XX Trobada

DIVENDRES 12

10:00 Continuació de les experiencies:

 • Barcelona 2030. Oriol Estela. Coordinador general del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona
 • Estrategia Bilbao 2035. Ana Sancho. Oficina Bilbao Metropoli 30.
 • Estrategia San Sebastián. Kepa Korta. Director-coordinador de la Oficina de Estrategia de San Sebastián.
 • La estrategia continua y el papel de las redes ciudadanas. Mª Carmen García. Directora de la Fundación CIEDES. Málaga

12:00 Pausa Café

12.30 Debat sobre els reptes plantejats en les exposicions

13:30 Conclusions

14:00 Despedida

Més informació i consulta de anteriors edicions en la pàgina Web de Ebrópolis

 

Acte Anual de Política Regional i Fons Europeus en Espanya. 24 i 25 de novembre de 2016

Esdeveniment organitzat pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i la Comissió Europea, els dies 24 i 25 de novembre de 2016 a les 9:15 h en el Museu Lázaro Galdiano a Madrid, en el qual va estar present la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana a través del seu director, Joaquín Farinós, membre de la Taula Redona sobre Desenrotllament Urbà, Sostenible i Integrador, realitzant una exposició sobre La dimensió territorial de la Política de Cohesió de la UE: Les EDUSI com a possible exemple d’una renovada planificació territorial estratègica. En la seua intervenció va reivindicar el paper crucial que els Fons de Cohesió continuen jugant a l’hora de promoure una visió territorial del conjunt d’inversions sobre el territori per mitjà de diversos instruments a les distintes escales. La presentació està disponible en la secció de Documents per a la seua consulta i descàrrega.

Acto Anual de Política Regional y Fondos Europeos en España

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE

09:15 h. Recepció i acreditació

10:00 h. Inauguració a càrrec de:

 • José María Piñero Campos. Director General de Fons Comunitaris (MINHFP)
 • Ana-Paula Laissy. Jefa de Unitat de Comunicació de la D.G: REGIO

10:30 h. Presentació de actuacions cofinanciades considerades com a bones pràctiques per part de representants del GERIP/GRECO-AGE

 • Intervenen:

– Aragó, Balears, La Rioja / Direcció Gral. De l’Aigua, Cambra de Comerç d’Espanya.

 • Condueix:

– Ángeles Gayoso Rico. Vocal Asesora de la Direcció General de Fons Comunitaris

12:00 h. Pausa per a café

12:30 h. Taula redona de Creciximent Sostenible

 • Modera:

– Miguel Pozo de Castro. Vocal Asesor de la Direcció General de Fons Comunitaris

 • Participen:

– Josefina Maestu Unturbe: Ex – Directora de la ONU per a la Década del Aigua i Experta en Anàlisi Económic del Aigua

– Fernando Rubiera Morollón. Professor titular d’Economia Aplicada Universitat d’Oviedo: Fundador del grup d’investigació REGIOlab – Laboratori d’Análisi Económic  Regional.

– Belén Vázquez de Quevedo Algora: Experta en Gestió Sostenible de Residus i Cooperació Internacional en materia de Sostenibilitat

13:45 h. Presentació d’actuacions cofinanciades considerades com a bones pràctiques perr part de representants del GERIP/GRECO-AGE

 • Intervienen:

– Astúries, Madrid, Melilla, Navarra i País Basc

 • Condueix:

– Ángeles Gayoso Rico. Vocal Assessora de la Direcció General de Fons Comunitaris.

15:15 h. Pausa dinar/cóctel

16:45 h. Taula redona sobre Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrador

 • Modera:

– Antonio Alonso Pardo. Subdirector Gral. Dl FEDER de la Direcció Gral. De Fons Comunitaris

 • Participen:

– Ramón Marradas Sempere. Economista urbà. Màster en Economia i geografia per la Utrecht University.

– Joaquín Farinós Dasí. Catedràtic d’Anàlisi Geogràfica regional de la Universitat de València. Director de la Càtedra “Cultura Territorial” 

– Jon Aguirre Such. Arquitecte-urbanista per l’Escola Tècnica Suprior d’Arquitectura de Madrid Especialista en projectes de regeneració urbana

DIVENDRES 25 NOVEMBRE

9:30 h. Presentació d’actuacions cofinançades considerades com a bones pràctiques per part de representants del GERIP/GRECO-AGE.

 • Intervenen:

– Andalusia, Canàries, Cantàbria, Castella – La Manxa, Catalunya / Sub. Gral. de Grans Instal·lacions Científic – Tècniques

 • Condueix:

– Ángeles Gayoso Rico. Vocal Assessora de la Direcció General de Fons Comunitaris.

11:00 h. Pausa café

11:30 h. Presentació d’actuacions cofinançades considerades com a bones pràctiques per part de representants del GERIP / GRIECO – AGE.

 • Intervenen:

– Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia i Múrcia

 • Condueix:

– Ángeles Gayoso Rico. Vocal Assessora de la Direcció General de Fons Comunitaris.

12:45 h. Taula redona sobre Creixement Intel·ligent.

 • Modera:

– Luis Prieto Cuerdo. Vocal Assessor de la Direcció General de Fons Comunitaris.

 • Participen:

– Mikel Navarro Arancegui. Catedràtic d’Economia de la Universitat de Deusto. Especialista en competitivitat Industrial i Sistemes d’Innovació.

– José Luis Curbelo Ranero. Doctor en Planificació Regional i urbana per la Berkeley University. Expert en economia internacional, competitivitat i emprendiment.

– José Manuel Jiménez Rodríguez. Economista. Membre del Col·legi d’Economistes de Madrid, de l’Associació Espanyola de Directius i del Fòrum d’Empreses Innovadores.

14:00 h. Clausura a càrrec de:

– José María Piñero Campos. Director General de Fons Comunitaris (MINHFP)

– Ana-Paula Laissy. Cap d’Unitat de Comunicació de la D.G. REGI.

14:30 h. Entrega de premis

14:30 h. Dinar de acomiadament amb amenització musical

 

Activitats en marxa i futures activitats

– Cultura del Territori en l’Escola (Primària i Secundària)

– Informe-Cartografía d’iniciatives d’associació intermunicipal a la Comunitat Valenciana

– Preparació de taules redones i jornades sobre:

 • El paper renovat del territori en les estratègies de desenrotllament local i foment de l’ocupació
 • Iniciatives de cooperació i associacionisme intermunicipal i estratègies territorials locals
 • Infraestructura Verda i ordenació territorial i urbana
 • La Custòdia del Territori com a exemple d’una nova cultura territorial a la Comunitat Valenciana
 • Ciutadania i regeneració de barris, entre tradició i gentrificación