Les unitats didàctiques “Qué conec del meu territori?” representen el projecte de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana destinat a potenciar una nova cultura territorial, fonamentada en la formació des de les etapes educatives bàsiques. En esta secció es pot trobar tota la informació relativa a les jornades de presentació de la Unitat Didàctica, en les quals tindrà lloc el repartiment dels materials que la conformen a fi dels diferents centres de primària i secundària puguen dur a terme l’activitat. Així mateix, a fi que la Unitat Didàctica puga seguir desenrotllant-se en les aules, els centres trobar disponibles per a la seua consulta els materials que la conformen, en format electrònic, així com un formulari per a trasllades la seua valoració després de la seua realització.

Materials de la Unitat Didàctica Què conec del meu territori?

Materials de Primària

Proposta d’activitat i Quadern del Professorat

Quaderns de l’Alumnat

Materials de Secundària

Proposta d’activitat i Quadern del Professorat

 

Quaderns de l’Alumnat

 

Enquesta de Valoració

A continuació s’habilita un qüestionari per a rebre un feedback del professorat que du a terme les unitats didàctiques per a millorar el seu contingut en pròximes edicions.

Qüestionari d’Avaluació de la Unitat Didàctica