Actualment, este espai arreplega els enllaços d’interés a altres Webs, per a donar cabuda més avant a la presentació d’aquelles organitzacions i entitats col·laboradores amb la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana.


Instituts d'Estudis Comarcals de la Comunitat Valenciana

Ordenació del Territori en les Comunitats Autónomes

Organismes, Institucions i Associacions Internacionals de Planificació i Ordenació Territorial, Paisatge, Urbanismo i Sostenibilitat

Associacions, Societats i Instituts

Institucions

Revistes, Publicacions i altres fonts de informació

Grupos de trabajo y Entidades Territoriales

Otros

Observatoris Territorials, Sostenibilitat i Paisatge

Pactes per a l'Ocupació a la Comunitat Valenciana

Smart specialization

Visors, consulta y descàrega cartogràfica