Cátedra de cultura territorial Valenciana
Author Archive

Accessos sostenibles al territori. Les vies pecuàries com a elements fonamentals de la Infraestructura Verda.

El territori actua com a matriu per a la societat i les seues activitats, ja que en ell es desenrotllen les dinàmiques socioeconòmiques pròpies del sistema antròpic. Al seu torn, és suport del sistema natural i les seues pròpies dinàmiques associades. Ambdós sistemes han de cohabitar i es relacionen estretament a pesar de les seues...

Nova cultura territorial com a base de les relacions entre societat i territori

L’aposta per una nova cultura territorial com a camí per a aconseguir noves formes de relació entre la societat i el territori en què habita, reclama la implicació tant de la ciutadania com de les administracions públiques, a fi de fer del consens la ferramenta fonamental per a la presa de decisions. Un consens que...

¿Qué territorio queremos? Estrategias participativas para un futuro común

L’Observatori per a un Cultura del Territori, entitat no governamental sense ànim de lucre, en el context de la seua funció de transferència de coneixement entre actors territorials relacionats amb el desenrotllament i gestió territorial, ha publicat el llibre: Quin territori volem? Estratègies participatives per a un futur comú Així, continuen duent a terme actuacions...

Acto de reconocimiento a las Cátedras

loading