Cátedra de cultura territorial Valenciana
Sin categoría

Accessos sostenibles al territori. Les vies pecuàries com a elements fonamentals de la Infraestructura Verda.

El territori actua com a matriu per a la societat i les seues activitats, ja que en ell es desenrotllen les dinàmiques socioeconòmiques pròpies del sistema antròpic. Al seu torn, és suport del sistema natural i les seues pròpies dinàmiques associades. Ambdós sistemes han de cohabitar i es relacionen estretament a pesar de les seues...

Nova cultura territorial com a base de les relacions entre societat i territori

L’aposta per una nova cultura territorial com a camí per a aconseguir noves formes de relació entre la societat i el territori en què habita, reclama la implicació tant de la ciutadania com de les administracions públiques, a fi de fer del consens la ferramenta fonamental per a la presa de decisions. Un consens que...

NUEVO – Planificación territorial en la Sierra de Espadán. Terrazas agrícolas en Aín

Quina problemàtica hi ha en el municipi d’Aín i en altres dotze de la Serra d’Espadà? Què ocorreria en cas d’incendi en estos municipis? Amb l’objectiu de respondre a estes preguntes, fer una anàlisi de l’estat de la zona i realitzar una sèrie de propostes en l’àmbit de la planificació territorial, es va presentar el...
loading