Què està passant a la ciutat de València?

Què està passant en l’espai públic i qui està construint aquest espai?

Amb l’objectiu de respondre a aquestes preguntes, vull compartir una imatge que crec pot aclarir o generar nous debats sobre el que està passant en l’espai urbà.

El mapa que podeu veure a continuació forma part del meu treball fi de màster presentat el07.11.2016 per al Màster en Tècniques de Gestió del Medi Ambient i del Territori i medi ambient de la Universitat de València. En aquest mapa, es detallen les iniciatives d’innovació social que estan desenvolupant-se a la ciutat de València.

mapa

Aquestes iniciatives sorgeixen i es mantenen des de la ciutadania. Encara que és difícil representar de manera estàtica en un mapa aquest tipus de realitats, atès que es creen i desapareixen ràpidament en el temps i en l’espai urbà, l’objectiu del treball era mostrar en quins espais es concentren i creixen progressivament aquestes iniciatives

La realitat de la innovació social precisa d’una actualització constant i la participació de tots els actors implicats. D’aquesta manera, i recorrent al conegut primer principi de la termodinàmica que diu allò de que “L’energia ni es crea ni es destrueix sinó que simplement es transforma”, aquestes iniciatives pateixen un efecte semblant. De fet, els canvis socials es transformen en moltes ocasions en canvis polítics. Per aquest motiu resulta especialment rellevant posar atenció al que està passant en l’espai públic, ja que mostra necessitats socials que de moment no s’han sabut resoldre pels poders públics.

Recentment s’ha desenvolupat un mapa similar, encara que amb diferent metodologia, en un projecte que desenvolupa la Càtedra Ciutat de València; també amb l’objectiu d’arribar a identificar aquest tipus d’iniciatives. En ambdós casos pretenem donar visibilitat a aquelles actuacions que estan tenint lloc en l’espai urbà. El que sí és segur en la iniciativa que us presento en aquest blog és la voluntat de construir aquest mapa amb la interacció directa tant dels actors implicats com de la societat en general d’una manera interactiva. Existeix per tant una voluntat expressa, i també necessitat, de compartir el treball realitzat fins ara, convidant a tots els col·lectius interessats a participar en la creació d’un espai de construcció col·lectiva sobre el que està passant a la ciutat de València.

En aquest sentit, el web de la Càtedra Cultura Territorial queda oberta a totes les aportacions, consultes, preguntes sobre aquelles iniciatives ciutadanes que tenen lloc a l’espai públic de la ciutat de València, i també a tot el territori de la Comunitat Valenciana

Podeu contactar amb nosaltres a través del blog o bé via correu electrònic. Cal afegir la possibilitat que oferim des de la web de dotar d’un espai per a aquells col·lectius que tinguin interès a donar difusió a les iniciatives que estan desenvolupan.

Us animem a participar-hi. Gràcies per la vostra col·laboració!

Pilar LLoret

Ambientòloga

Estudiant del Programa de Doctorat en Desenvolupament Local y Cooperació Internacional