Esdeveniment destinat a conéixer l’Estat de l’Art com espcio únic per al debat i el coneixement a futur de qüestions com les infraestructures verdes a Espanya i Europa. Durant la seua duració va tindre lloc la prsntación de casos d’èxit, tècniques i estratègies per a la creació d’entorns més sostenibles, amb un enfocament integral i multidisciplinari.

Es configura així un espai per a l’intercanvi d’idees i experiències i la participació en el debat tant d’agents del sector i la societat en general, organitzat per l’Ajuntament de Saragossa a través del projecte Life Saragossa Natural.

Tota la Informació i materials queden presents en l’enllaç al seu espai Web

Cap a una proposta d’Estratègia estatal d’Infraestructura Verda i de la connectivitat i restauració ecològiques