Actualmente, este espacio recoge los enlaces de interés a otras Webs, para dar cabida más adelante a la presentación de aquellas organizaciones y entidades colaboradoras con la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana.


Institutos de Estudios Comarcales de la Comunitat Valenciana

Ordenación del Territorio en les Comunidades Autónomas

Organismos, Instituciones y Asociaciones Internacionales de Planificación y Ordenación Territorial, Paisaje, Urbanismo y Sostenibilidad

Acadèmia Valenciana de la Llengua: Toponímia dels Pobles

Acadèmia Valenciana de la Llengua: Corpus Toponímic Valencià

 American Planning Association

Antifragile Planning – Antifragile Urbanism (Facebook)

Asociació Interprofesiona de Ordenació del Territori (FUNDICOT)

Association of European Schools of Planning

Asociació per al desenvolupament sostenible dels municipis del Macizo del Caroig, Serra Grossa i Rieberes del Xúquer (GAL Caroig Xúquer)

Asociació per a la Sostenibilitat y el Progrés de les Societats (ASYPS)

Atles Estadístic de les Àrees Urbanes

Banc de Dades de la Natura

Better Cities & Towns

Canvi Global Espanya 2020-2050. Programa Ciutats

Centre Excursionista de València (CEV)

CIST

Citta ideale

Cities Lex

Civic Factory

Club of Rome

Descàrregues del Àrea d’Activitat de Biodiversitat del Ministeri d’Agricultura i Psca, Alimentació i Medi Ambient

DokuHorta

Ebropolis

Espais Protegits

Espon

Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV)

Federació de Personal Técnic en Gestió de Desenvolupament Sostenible (ADLYPSE)

Fòrum Estatal de Xarxes i Entitats de Custòdia del Territori

France Stratégie

FUNDICOT

Geografia Infinita

Green Line Institute

Grup Intergubenamental de canvi climàtic (IPCC)

Grup d’Estudis Jurídic-Socials sobre Territorio i Desenvolupament Urbà Sustentable (GTDS)

Grup d’Investigació en Desenvolupament Territorial (GRIDET)

Grup de Treball en canvi climàtic de Nacions Unides

Informe 2014 sobre l’estat del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat en Espanya

Inventari Espanyol del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (IEPNB)

Node del Projecte Mileni. Global futures studis & research

Objectius de Desenvolupamente Sostenible de Nacions Unides

Planning Institute Australia

Planificació Territorial i Infraestructura Verda

Portal del Sòl i Polítiques Urbanes

Red Espanyola para el Desenvolupament Sostenible (REDS)

Red de Iniciatives Urbanes (RIU)

SD-MED Observation

Sistema d’Informació Urbana (SIU)

Recartografies

Red de Soluciones de Desenvolupament Sostenible (SDG Cities)

Red de Soluciones de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

Re-hab. Crisi urbana, rehabilitació i regeneració

Re-hab. Metodologia per al anàlisi de la vulnerabilitat urbana a partir de les dades del cens 2011

Re-hab. Observatori de la Vulnerabilitat Urbana

Re-hab. Resultats

Scienze del Territorio

SDGAcademy

Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT)

Strong Towns

Terraqui

Territoire Durable 2030. Commissariat général au développement durable. Mission Prospective

Territoires Durables. Plateforme Territoires & Développement Durable en Occitane

Turning Tables

Urban Future

Urban Red. Red Temàtica sobre Desenvolupament Urbà

Observatorios Territoriales, Sostenibilidad y Paisaje

Pactos para la Ocupación en la Comunitat Valenciana

Smart specialization

Visores, consulta y descarga cartográfica