Espai on poder compartir iniciatives i experiències innovadores sobre la forma d’entendre, viure i actuar sobre cada territori.

António Covas: ¿Un nou Moment Polanyi? Les grans transformacions, convergència y divergència

António Covas (Universidade do Algarve) ha publicat un Article, originalment en portugués en Observador (8/4/2018) al qual es pot accedir-se mitjançant el següent enllaçA partir del mateix, i amb permis del autor, l’equip de la CCTV ha preparat una adaptació i traducció disponible per a la seua consulta i descàrrega a continuació, presentant prèviament una breu presentació del tema que tracta António Covas:

“Serà que la por i la inseguretat transformaran la esfera pública en un espai de innumerables riscs y perills que amenacen nostra reputació, una espècie de gran germandat entre el ‘Big Data’ y el ‘Big Brother’?

Les pròximes dècades ens reserven grans incògnites y grans transformacions:

  • la transició ecològica i la incògnita del canvi climàtic (el adveniment de una nova era geoclimàtica, el antropoceno).
  • la transició digital i la incògnita de la intel·ligència artificial (el advenimient del ‘transhumanisme’).
  • la transició productiva i la incògnita de les migracions (de persones, béns, serveis i capitals, el advenimient de una nova geopolítica).

Seran aquestes transformacions convergents o divergents? ¿Podem esperar una gran transformació, un nou moment Polanyi?”

¿Un nou Moment Polanyi? Les grans transformacions, convergència i divergència. António Covas Investigador do Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) – Universidade do Algarve.

El litoral y la seua ordenació. Le sentir du litorral i el PATIVEL

El litoral està marcat per la complexitat d’un espai de notòria complexitat, format per ecosistemes de gran valor ecològic i que està sotmés a constants pressions antròpiques fruit de l’ocupació urbanística o el turisme que fan d’estos territoris zones altament fràgils que reclamen urgents d’una manera innovadora i eficient.

En este context, sorgixen diferents iniciatives que busquen la conservació dels espais litorals de manera compatible amb el desenrotllament dels nuclis de població costaners. Així sorgix Li sentier du littoral: un parcours vaig privilegiar pour découvrir li bord de mer et ses enjeux (El camí del litoral: una ruta única per a descrubrir el mar i els seus desafiaments). Un espai destinat a l’ús de vianants que permet recórrer l’espai costaner independentment de la seua naturalesa jurídica, i que servix com a ferramenta legal que assegure per a la continuïtat del camí inclús en les zones de propietat privada inclús en els casos d’oposició dels propietaris a fi d’aconseguir el principi d’accés libgre i obert del públic a les vores del mar, promogut per l’Observatori Nacional del Mar i el Litoral per a la costa francesa.

Camino

Sorgix en el cas de la Comunitat Valenciana el PATIVEL (Pla d’Acció Territorial d’Infraestructura Verda del Litoral) , un instrument d’ordenació del territori supramunicipal, amb l’objectiu d’anar més enllà en la gestió d’un espai en què únicament s’ha protegit una sèrie d’enclavaments d’alt valor ecològic però que no dóna cobertura a tot un espai unit per una dinàmica única i vulnerable que en la seua gestió ha d’incorporar tots els espais que ho conformen amb un enfocament que contemple la seua connectivitat a més amb els espais limítrofs.

PATIVEL

Ambdós iniciatives són fruit de la crecient preocupació per la getión d’una manera integrada i sostenible que sorgix a nivell europeu, conseqüència d’una societat que ha passat de percebre el litoral com un espai d’oportunitats econòmiques infinites per a conscienciar-se de la seua fragilitat que han derivat en normatives i instruments de gestió que han anat evolucionant hjacia enfocaments estratègics basats en la integració del litoral i el seu entorn de manera efectiva amb enfocaments holístics d’uns espais en què el seu component ambiental és vident en els ecosistemes de gran riquesa natural, però al seu torn hi ha nuclis poblacions fruit de la tradicional ubicació de les zones costaneres per part del ser humà i com a espais capaços de generar una gran riquesa econòmica. Així, la necessitat d’aprovchar les oportunitats de manera sostenible en estos espais és essencial per al desenrotllament del territori de manera adequada.

Una idea molt interessant present en estos casos és la d’Infraestructura Verda, entesa com la xarxa interconnectada de les àrees naturals i els seus components (cursos d’aigua, aiguamolls, parcs, granges de treball, deriestos, espais oberts etc.) en les que es recolzen les espacioes autòctones i que asseguren el manteniment dels processos ecològics propis de cada regió, permetent així la millora de l’eixiu i qualitat de vida de la societat. En l’actualitat s’associa a dos objectius principals; la conservació i connexió d’espais verds urbans, i la connexió i conservació d’espais verds naturals.

El cas del camí litoral francés, representa un exemple de via verda, entesa com el corredor de comunicació destinat tant a fins recreatius en el seu rol d’itinerari per al gaudi i oci no motoritzat, com per als desplaçaments quotidians de tipus obligat com ara desplaçaments laborals, educacionals etc. la principal senyal d’identitat del qual és la integració de la via amb el paisatge local i els seus senyals d’identitat.

Per a més informació, visitar l’Observatorio Nacional del Mar i el Litoral i el PATIVEL

Economia del Bé Comú

L’Economia del Bé Comú és un model econòmic proposat per Christian Felber amb la finalitat d’anar més enllà de la dicotomia entre la filofilosofia capitalista i la comunista per a donar pas a un model productiu que aconseguisca maximitzar el benestar de la societat per damunt d’interés particulars. Esta idea arreplegada en el llibre homònim a partir del qual, naix un moviment ciutadà l’objectiu del qual és la promoció dels principis de l’Economia del Bé Comú en tots els àmbits per a la construcció d’una societat millor, més igualitària, solidària i justa.

Per a més informació, accés a materials informació d’activitats, visitar la Web de l’Associació Valenciana del Bé Comú

Opcions per a una economia sostenible en la utilitzación de recursos

Ens acostem al punt en què la relació entre economia i medi ambient canviarà radicalment. A la preocupació de la societat per la conservació del territori i els seus valors ecològics no li acampaña una conscienciació sobre les conseqüències del model econòmic actual. Així, l’aproximació al Peak Stuff reprsenta el punt d’inflexió per a la consecució d’un model econòmic que s’allunye de la producció material constant i el seu gran consum associat per a donar pas a nous models de conomía que permeta el desenrotllament de les regions sense el deteriorio mediambiental associat. Per a major informació, es presenta en el següent enllaç l’article escrit per Marta Montojo en el que s’aborden estes qüestions.

Estem prop del Peak Stuff?

Sobre economia circular

L’economia circular ha sigut objecte de debat en Conama 2016. Molts experts van participar en el Congrés Nacional del Medi Ambient trobant en el següent vídeo una explicació de la seua visió en esta qüestió estratègica per a la sostenibilitat.

Per a més informació, visiten la seua  Web

Espais Crítics

Espai destinat al pensament espacial crític, a partir del que realitzar la rcerca i ls activitats generades amb la perspectiva transdisciplinar, ja que més enllá de la disciplina geogràfica, es consideren aspcte de antropologia, sociologia, planejament territorial, història, arquitectura, estudis culturals… i per tant, n el seu plantejamente el grupo està obert a la col·laboració ambinvestigdaros de diverses disciplines per a un anàlisis i incorporació al debat d’idees i coneptes produits per diverses disciplines socials

A la seua Web es troba informació completa del grup, activitats i publicacions

Espais crítics

Territori i societat valencians; noves relacions par a un nou desenvolupament

Dintre de la 33ª Universitat d’Estiu de Gandia, anomenat en aquesta edició “Organització Territorial: De l’escala local a la global”, es desenvolpà el curs “Territori i societat valencias; noves relacions per a un nou desenvolupament” en el que es va plantejar com el País Valencià es exemple d’un model econòmic i de gestió política i les seues conseqüències tan negatives des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. Es per tant necesari valorar noves alternatives per a trobar un nou model de desenvolupament  en el que el territori, l’ètica i les noves pràctiques de governança territorial com a nous exios d’actuació de les administracions públiques valencianes.

Aquestes idees i altres reflexions queden recollides a la entrevista a realitzada per el programa de 7días de TVSafor al coordinador del curs, el Catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Joaquín Farinós Dasí.

Curs d'Introducció a l'Ordenació Territorial

A continuació incloem dos vídeos relatius a dos lliçons del curs impartit pel Dr. Domingo Gómez Orea.

Primera classe del curs gratuït d’Introducción a l’Ordenació Territorial

Segunda classe del curs gratuït d’Introducción a l’Ordenació Territorial

Domingo Gómez Orea, reputat Catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid en matèria Ordenació Territorial, Medi Ambient i Planificació del Desenrotllament Sostenible, destacant entre el seu ampli currículum:

– PhD per la Universitat Politècnica de Madrid

– 35 anys d’experiència professional i acadèmica repartits entre l’empresa privada, l’Administració Pública, l’exercici lliure de la professió i la Universitat, a Europa, África i Amèrica

– Autor únic de 16 llibres, autor principal de 12 llibres, coautor de 3 llibres, autor de 45 capítols de llibres, de 12 estudis o plans publicats en forma de llibre, de 52 articles tècnics o científics i de 68 ponències a congrsos publicades. Destaquen els següents llibres per ser considerats clàssics en la matèria:

  • Avaluació d’Impacte Ambiental
  • Avaluació Ambiental Estratègica
  • Ordenació Territorial
  • Recuperació d’Espais Degradats
  • Consultoria i Enginyeria Ambiental
  • El Paisatge: anàlisi, diagnòstic i metodologia per a inserir-ho en la formulació de plans i projectes

Els vídeos formen part d’un curs introductori a l’Ordenació del Territori en què donar respusta a qüestions com perquè servix l’Ordenació Territorial i com es du a terme, aclarint el concepte i que paper juga en el desenrotllament econòmic i ambiental.

Així, després de la definició de la disciplina es defén la necessitat d’un model territorial entés com la projecció en l’espai de l’estil de desenrotllament holístic (ambiental, conómico i social) . A més, es reflexiona sobre l’anàlisi territorial dut a terme per la disciplina, com a forma d’entendre els processos de qualsevol tipus que tenen lloc i el seu diagnòstic, aprofitant per a la seua valoració com a problemes i oportunitats que permeten la definició d’objectius i el mètode per a aconseguir-los, gràcies a l’adequada conducció del sistema sociofísic manifestat a nivell territorial.

Qüestions com el model territorial per a la planificació conjunta d’economia, medi ambient i societat, com a manera d’aconseguir una adequada qualitat de vida així com la l’oportunitat de gestionar els conflictes ambientals indissociables a la societat actual.

El curs incorpora la conceptualització de l’Ordenació del Territori, els instruments legals que la fan operativa, la metodologia i les tècniques per a donar resposta solvent a este interessant camp de coneixement.