Espai des del que tindre lliure accés als arxius corresponents al material i documentació derivats de les activitats de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana.

Oportunitats i reptes territorials en municipis metropolitans. Monserrat, 18-12-2017

Problemes de mobilitat i accesibilitat a l’Àrea Metropolitana de València: el cas de Montserrat. Enrique Antequera

 

Gestió del recurs aigua en espais metropolitans. Francesc Hernández

 

Estratègies i pactes territorials per al desenvolupament local a l’àrea metropolitana de València: el cas de Montserrat. Josep Vicent Pitxer

 

Planificació i gestió sustentable del litoral: El Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL) i els Programes del Paisatge del Litoral

Pla d’Ordenació del Litoral de Cantàbria

 

 

Experiències desde la planificació territorial en Galicia. Pla d’Ordenació del Litoral de Galicia

 

 

Experiències comparades de Planificació i Gestió Litoral. Problemes, límits i solucions

 

 

Presentació del llibre Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient en un món en cambio

Resum de l’act de presentació de llibre ‘Ordenación del territori, urbanisme i medi ambient en un món en cambio’

 

 

Innovació institucional i noves formes de gobernanza en la ordenació territorial

Document de treball. Compendi elaborat per als usuaris de la Web

 

 

Acte Anual de Política Regional i Fons Europeus en Espanya

La dimensió territorial de la Política de Cohesió de la UE: Les EDUSI com a posible expemple de una renovada planificació territorial estratégica. Joaquín Farinós.

 

Presentacions de les Jornades de Patrimoni y Rehabilitació Urbana, identitat y oportunitat per al desenvolupament local

Luis Arciniega García: Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València

Patrimoni, objectes y subjectes. Presentació realitzada per Luis Arciniega en la sessió de Xàtiva 4/11/16.

 

 

Josep Montesinos i Martínez: Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València

Ciutat, patrimoni i gentrificació. Presentació realitzada por Josep Montesinos en la sessió de Xàtiva 4/11/16

 

Inmaculada Revuelta Pérez: Departament de Dret Administratiu y Dret Procesal de la Universitat de València

Rehabilitació Urbana, Medi Ambient  i Canvi Climàtic: Aspectes jurídics. Presentació realitzada per Inmaculada Revuelta en Llíria 20/10/16, Vila-Real 10/11/16 i Dénia 17/11/16

 

Beatriz Santamarina Campos: Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València.

Patrimoni(s) i desenvolupament(s). Nous maridatges per a antincs llocs. Presentació realitzada por Beatriz Santamarina en las sessions de Lliria 20/10/16 y Dénia 17/11/16

 

Ignacio Sevilla Merino: Departament de Dret Administratiu i Dret Procesal de la Universitat de València

Planificació, Transparenci, Participació. Presentació realitzada por Ignacio Sevilla en las sessions de Xàtiva 4/11/16, Vila-Real 10/11/16 y Dénia 17/11/16

 

Ximo Revert Roldán: Jefe del Área de Cooperación. Fundación General de la Universitat de València

Patrimoni Cultural i Desenvolupament Humà Sostenible. Cap a quina gestió de patrimoni anem. Presentación realizada por Ximo Revert en las sesiones de Llíria 20/10/16 y Vila-Real Jueves 10/11/16

 

Presentacions de les Jornades sobre Planificació i Desenvolupament Territorial en les Àrees Metropolitanes: Opcions per a el Àrea Metropolitana de València

JORNADA 1ª: DIMECRES, 29 DE JUNE

Sessió I: Paisatge, patrimoni i cultura: L’Horta com matriu territorial

Usos del sòl i espais de vida, la tradició britànica de les relacions ciutat-camp. Oliver Sykes, University of Liverpool

 

Sesisó II: CAp a una nova gobernanza possible per als espais metropolitans

Gobernanza Metropolitana, models possibles. Andreas Hildenbrand, Asesor de la Junta de Andalucía y Profesor Asociat de la Universitat  de Sevilla

 

JORNADA 2ª: DIJOUS, 30 DE JUNE

Sessió III: Movilitat i acesibilitat en las àrees metropolitanes

Experiencies de gestió de movilitat i accesibilitat sustentables. Andreu Ulied, Universitat Politècnica de Barcelona.

 

Transport ferroviari en el àrea metropolitana, cap a un nou model de futuro. Sergio Aguado Ferricarrils de la Generalitat Valenciana.

 

Elements per a un nou model de movilitat i accesibilitat sustentables en el àrea metropolitana de València. M.Dolores Pitarch, Universidad de València.

 

Sessió IV: Espais metropolitans com a motors del desenvolupament económic

Qüestions per a una nova agenda metropolitana de reptes i oportunitats. Aldert de Vries, Ministeri de l’Interior i de Relacions del REgna dels Països Baixos

 

Propostes a partir d’ un diagnóstic del sistema productiu del espaci metropolità valencià. Josep Vicent Pitxer, UVEG